U, de petitionaris

Stop dumpen van vervuild afvalwater in onze bodem

1.628 ondertekeningen

Olie- en gasbedrijven (zoals de NAM) produceren, bij het winnen van olie en gas, chemisch verontreinigd afvalwater dat grootschalig in de Nederlandse bodem wordt gedumpt. Risico's op lekkages, aardbevingen, verontreiniging van drinkwater en schade aan natuurgebieden zijn onbekend. Dit moet stoppen.

Petitie

Wij

bezorgde inwoners van Nederland met hart voor de toekomst,

 

constateren

dat de NAM en andere olie- en gasbedrijven het chemisch vervuilde afvalwater dat bij olie- en gaswinning ontstaat weer in de Nederlandse bodem injecteren. Dit terwijl de risico's van het dumpen van dit afvalwater voor mens en milieu nog onbekend zijn, zoals het ontstaan van lekkages, aardbevingen, grondverzakkingen, verontreiniging van drinkwater en schade aan natuurgebieden.

 

en verzoeken

tot onmiddellijke stopzetting van het injecteren van vervuild afvalwater uit mijnbouwactiviteiten (zoals olie- en gaswinning) in Nederlandse bodem.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
29-03-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Sandor Lowik 
Organisatie:
GroenLinks 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie nog steeds actueel!

Rondom de zomervakantie is de NAM gestopt met afvalwaterinjectie in Twentse bodem, omdat men eerst een onderzoek moest doen naar de oorzaken van de lekkage in Hardenberg. Dat onderzoek heeft opgeleverd dat de transportleiding tussen Schoonebeek en Twente op enkele plaatsen vernieuwd moet worden. Onlangs (oktober 2015) heeft de NAM aangekondigd deze leidingen te willen repareren om daarna de afvalwaterinjectie te hervatten.

+Lees meer...

Dat willen we natuurlijk niet! Daarom zetten we deze petitie voort! Op het moment dat de NAM bekend maakt wanneer de afvalwaterinjectie te hervatten, zullen wij klaar staan met onze petitie!

23-10-2015

Minister Kamp wil petitie afvalwater niet in ontvangst nemen

Minister Kamp wil de petitie 'Stop dumpen afvalwater in onze bodem' die door ongeveer 1300 mensen is ondertekend, niet in ontvangst nemen. "Dit is zeer teleurstellend voor Twentenaren en alle anderen die zich zorgen maken over wat er gebeurt met giftig afvalwater in onze bodem", zegt initiatiefnemer van de petitie, het Oldenzaalse GroenLinks raadslid Sandor Lowik. De petitie zou aangeboden worden aan minister Kamp tijdens de hoorzitting over afvalwaterinjectie in de Tweede Kamer.

+Lees meer...

De petitie roept de minister op te stoppen met het dumpen van afvalwater uit Drenthe in lege Twentse gasputten. Tijdens de hoorzitting met de NAM, wetenschappers, drinkwaterbedrijven en andere organisaties kwam naar voren dat het vertrouwen van de burgers in de NAM en de onafhankelijke controlerende instantie (Staatstoezicht op de Mijnen) erg laag is. GroenLinks Statenlid Robert Jansen voegt toe: "Het is zorgwekkend dat de minister niet even tijd kan vrijmaken voor een petitie over deze belangrijke kwestie die veel burgers zorgen baart. Zo'n opstelling van de minister draagt niet bij aan meer vertrouwen". GroenLinks vraagt aan de minister wie op het ministerie van Economische Zaken de petitie wel in ontvangst wil nemen. In de tussentijd kunnen mensen nog steeds de petitie tekenen.

24-04-2015